Dronefotografering

Vi tilbyr dronefotografering til en rimelig pris. Sjekk av tak/takrenner og andre steder som kan være vanskelig å komme til, kan enkelt gjøres med drone. Vi tar video og foto i høy oppløsning slik at du kan zoome godt inn på detaljer.

Dronebilder av eiendom

Styret i et boligsameie vurderer å lage gangstier av belegningsstein hvor utbygger har lagt glatte terrassebord. De ønsker å få et bedre underlag som ikke blir så glatt ved regn og snø. For å kunne vurdere hvordan dette ville se ut, ble det tatt dronebilder som så ble «photoshoppet» med nye gangstier. Dermed fikk styret et godt grunnlag for å ta de rette beslutninger.

Eksisterende inngangsparti

Fotomontasje av ny gangsti

 

Dronebilder av steder langt unna

Med tilpasset programvare (Dronelink), kan vi sitte hjemme og lage flyruter og simulere opptak hvor enn det skulle være. Deretter kan vi, sammen med deg, evaluere hvordan vi får det beste resultatet og justere flyveplanen slik at den blir best mulig når vi foretar selve flyvningen.

Normalt lager vi flere planer slik at vi sikrer oss at vi har et godt resultat etter selve flyvningen. Men om det viser seg at det likevel er behov for justeringer i etterkant, korrigerer vi planen og foretar ny flyvning samme dag om værforholdene tillater det.

På bildet under ser vi en av flyveplanene vi satt opp for et oppdrag i Bremanger.

Eksempel på oppsett av flyveplan

Oppdraget gikk ut på å skaffe bilder som et konsulentfirma trengte for å vurdere skredfaren i et gitt område. Vi laget flere planer og kjørte simuleringer som vi sendte til konsulentfirma for vurdering. På denne måten fikk vi avklart om de aktuelle planene ville gi et resultat de kunne bruke, eller om de måtte justeres, før avreise.

På plass i Bremanger foretok vi de første flyvningene og kontrollerte resultatet. Vi så da at  vi burde foreta noen små justeringer for å få et optimalt resultat. Deretter kjørte vi alle planlagte flyvningene og fikk gode oversikts- og detaljbilder av terrenget.

Her ser vi fjellsiden med renner etter mindre steinras

 

Detaljbilder fra renner i fjellsiden

Uten dette verktøyet, ville det tatt lengre tid å tilpasse flyvningene med samme resultat. Å kunne lage slike planer i forkant var en stor fordel, da vi kunne sitte i rolige omgivelser og  sette opp planene og vurdere resultatet av simuleringen. Alternativet var at vi måtte prøve og feile under flyvningen, noe vi tror ikke hadde gitt det samme gode resultatet.

Konsulentfirma var fornøyd med bildene og noen uker seinere kom rapporten som fastslo at skredfaren i området var minimal. Oppdragsgiver var svært fornøyd både med resultatet og måten vi løste oppdraget på, noe vi selvsagt setter pris på.

Har du behov for dronebilder – ring 918 400 40