Dronefoto

Med drone kan vi ta bilder og video fra steder man normalt ikke kommer til med vanlig kamera. Eksempler på tjenester vi tilbyr innen dronofoto:

  • Fotografering av eiendommer
  • Dokumentasjon av utbyggingsprosjekt
  • Inspeksjon av hustak, piper eller andre høye gjenstander
  • Kartlegging av terreng – også i 3D

Fotografering av eiendommer

Det kan være ulike årsaker til at man ønsker foto eller video av en eiendom fra luften. Med droner får du bilder og video du ellers ikke får med vanlig kamera.

Dokumentasjon av byggeprosjekt

Bruk av droner i byggebransjen har eksplodert de siste årene, ifølge nettstedet The Constructor.org.

Jevnlig bruk av dronebilder i et byggeprosjekt, er et godt verktøy for å dokumentere den utvendige fremdriften i prosjektet. Å vite eksakt hvordan ting så ut på en gitt dato, kan være svært nyttig om det skulle oppstå uklarheter i prosjektet. 

Ved hjelp av definerte flyruter, flyr vi dronen over området i eksakt samme posisjon hver gang. Dette sikrer at bildene tas fra samme høyde og vinkel fra gang til gang. Dette gjør at det også blir enklere å oppdage om noe ikke følger planen.

Bilder i fugleperspektiv (rett ovenfra) kan også limes sammen til et stort bilde om dette er ønskelig.

Bruk av drone til inspeksjon

Å bruke droner til inspeksjon av høye bygg eller gjenstander, kan ofte være en lønnsom og sikker måte å verifisere at alt er i orden. Man slipper tidkrevende og risikofylt arbeid med rigging av stillas og får samtidig en god dokumentasjon på tilstanden til det man inspiserer.

Kartlegging av terreng

Droner egner seg meget godt til å kartlegge terreng som f. eks ved vurdering av skredfare. Vi leverer foto og video for ditt formål, også for visualisering i 3D.

Planlegge flyvninger for fjerne steder

Med programvaren Dronelink kan vi utarbeide flyveplaner for et hvilket som helst område, innenlands og utenlands. Vi kan kjøre simulering av flyrutene og sjekke om alt blir riktig, før vi drar til det aktuelle området. Dette gjør at vi kan planlegge hvordan vi best mulig skal fly med dronen  i forkant, slik at vi er best mulig forberedt når vi kommer på selve lokasjonen.

Her kan du lese mer om hvordan vi brukte flyveplaner i et oppdrag.

Våre droner

Vi bruker følgende droner fra DJI:

  • Mavick Air 2
  • Mini 3 PRO

På oppdrag hvor vi må fly nær mennesker, nærings- eller boligbygg, bruker vi Mini 3 PRO som veier under 250g og er lovlig å fly i slike omgivelser. På oppdrag utenfor nevnte områder, bruker vi som regel Mavick Air 2, da denne er tyngre og derfor mer stabil i vind.

Våre droner er utstyrt med  batterier som til sammen gir en effektiv flytid på over to timer per drone. Vi er registrert dronepilot og har ansvarsforsikring på begge våre droner.

Eksempel på bilder tatt med våre droner.