Drone til kartlegging av terreng

Vi fikk i oppdrag å kartlegge en fjellskråning i Bremanger, hvor bildene skulle sendes til et konsulentbyrå for å vurdere en eventuell skredfare. Siden det allerede var blitt høst, bestemte vi i lag med oppdragsgiver å vente til våren da vi vær og lysforhold ble bedre.

For å være så godt forberedt som mulig til oppdraget, valgte vi å lage flyveplaner med programvaren Dronelink. Med dette verktøyet kan vi utarbeide flyvninger for områder hvor som helst i verden.

Skjermbilde av Dronelink med definering av ruten

 

Skjermbilde av Dronelink hvor vi kjører simulering av flyvning

 

Vi drar til Bremanger

Utpå vårparten reiste vi til Bremanger for kartlegge fjellsiden med drone. På plass i terrenget, kunne vi lett kjenne igjen området med fjellsiden vi skal fotografere.

Vi kjenner igjen terrenget fra verktøyet Dronelink

Selv om vi hadde testet kjøreplaner laget i Dronelink tidligere, var det første gang på et helt ukjent sted. Etter å ha kjørt to av fem planer, ble vi overrasket over at resultatet var såpass bra. Etter noen små justeringer kunne vi kjøre alle de planlagte flyveplanene.

En av fordelene med drone, er at med riktig innstillinger gir den bilder som er helt parallelle med horisonten. Dette sikrer at vi får et riktig bilde av skråninger i terrenget, noe vi ser på bildet under.

Her ser vi fjellsiden med renner etter mindre steinras tilbake i tid

 

Dronelink ga et godt resultat

Tilbake i Bergen begynte nå arbeidet med å plukke ut bilder og sende til konsulentfirma som skulle vurdere terrenget. De var godt fornøyd med resultatet og kunne raskt ta en vurdering av terrenget. Oppdragsgiver ble fornøyd med at kostnadene for oppdraget ble langt mindre enn å rekvirere konsulenter på stedet, men også for at området ikke ble vurdert som rasfarlig.

Vi var også fornøyd med at verktøyet vi hadde brukt i planleggingen viste seg å være svært nyttig.